Loading...
Postup

Ako realizujeme naše činnosti...

Dobrý deň. Postup je nasledovný. Buď nás klienti priamo volajú, že potrebujú prečistiť upchatú kanalizáciu alebo tv monitoring alebo majú dlhodobý problém, kde kanalizáciu treba najprv vyčistiť a následne sa urobí monitoring kanalizácie. Ten odhalí chyby. Navrhneme opravu. Následne rozpočtár urobí cenovú ponuku a ak klient súhlasí s cenou dohodneme sa na termíne začatia opravy. Na dielo poskytujeme 5 ročnú záruku. Tiež robíme skúšky nepriepustnosti potrubia, ktoré sú potrebné ku kolaudácii.

Opravy robíme bezvýkopovou metódou.

V problémových lokalitách  výkopové práce robíme ručne s ohľadom na prírodu a životné prostredie.

Prácu vykonávajú naši kvalifikovaní dlhoroční zamestnanci, ktorí havarijné situácie riešia 24/7.

Nonstop 24/7

+421 908 967 587